Gå til hovedinnhold

ØAS skal bygge sorteringsanlegg for avfall

Kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Hvaler, samt de interkommunale selskapene Indre Østfold Renovasjon og MOVAR jobber SAMMEN for å sikre god materialgjenvinning.

Les mer

Dette har vi gjort, her er vi nå og dette skal skje

ØAS er i gang med å planlegge byggingen av et sorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger. Arbeidet er ennå i en tidlig prosjekterings fase. Når grunnarbeidet er gjort og vi vet hvor stor kapasitet anlegget trenger og hva som skal til for å begynne å bygge, så går arbeidet over i neste fase som er entreprise- og byggefasen.

2016-17
Skisseprosjekt
2019
ØAS IKS etablert
19.november 2019
2020
Representantskap og styre etablert.
1. ansatte i ØAS 1.12 2020
2021
Forprosjekt
2022-d.d
Detaljprosjektering