Gå til hovedinnhold

Om anlegget

Med nåværende plan vil anlegget skal stå ferdig ved utgangen av 2026.

Denne videoen forklarer prinsippet hos tilsvarende anlegg installert i Stavanger:

Lokasjon for anlegget

Anlegget skal bygges på Viken Park i Fredrikstad.

Teknologi

Ettersorteringsanlegget vil ta i bruk nyeste teknologi for sortering av restavfall fra husholdninger i Østfold. Dette vil sikre høy utsorteringsgrad av utvalgte materialtyper.

Her er en video fra et tilsvarende anlegg i drift i Stavanger (ØAS planlegger ikke vask- og pelleterings anlegg):

Teknologien skal sørge for å sortere avfallet etter materialtype og form. Plast og metaller separeres ut for videre behandling til å bli sekundære råvarer. De utsorterte fraksjonen går videre til anlegg for gjenvinning. Restmaterialene som ikke kan brukes til gjenvinning vil gå til energigjenvinningsanlegg. Siden 90 prosent av det fossile avfallet vil bli fjernet i sorteringen, blir det en betydelig miljøgevinst i forhold utslipp ved forbrenning.

 

Illustrasjon fra liknende anlegg i Stavanger.

System

Ettersorteringsanlegget (ESA) supplerer kildesorteringen

Kildesorteringen som skjer hjemme vil fortsatt være grunnmuren i avfallssystemet. Desto bedre kildesorteringen er, desto bedre kvalitet får man på sorteringen i ettersorteringsanlegget. Havner feil avfall i beholderne hjemme, så er det vanskelig å få materialet inn i rett spor igjen. Tørt restavfall gir det beste sorteringsresultatet og kvaliteten på materialene blir høyere. For eksempel er våt plast og papir som er klistret sammen vanskelig å skille i ESA, og mister muligheten til en nytt liv som sekundære råvarer.

Sammen skal vi få det til!