Om anlegget

Vi jobber med forprosjektet til anlegget. Med nåværende plan starter arbeidene Q1_2023 og anlegget skal stå ferdig Q1_2025.

 

Denne videoen forklarer prinsippet hos tilsvarende anlegg installert i Stavanger:

Lokasjon for anlegget

Anlegget skal bygges i enden på Habornveien på Øra i Fredrikstad.

Satelittfoto over tomten hvor avfallsanlegget skal bygges

Teknologi

Ettersorteringsanlegget vil ta i bruk nyeste teknologi for sortering av restavfall fra husholdninger. Dette vil sikre høy utsorteringsgrad av utvalgte materialtyper.

Her ser dere en video fra et tilsvarende anlegg i drift i Stavanger (ØAS planlegger ikke vask- og pelleterings anlegg):

 

https://www.youtube.com/watch?v=dx-k-LaHvcw&t=64s

Teknologien skal sørge for å sortere avfallet etter materialtype og form. Plast og metaller separeres ut for videre behandling til å bli sekundære råvarer.

System

Ettersorteringsanlegget (ESA) supplerer kildesorteringen

Kildesorteringen som skjer hjemme vil fortsatt være grunnmuren i avfallssystemet. Desto bedre kildesorteringen er, desto bedre kvalitet får man på sorteringen i ettersorteringsanlegget. Havner feil avfall i beholderne hjemme, så er det vanskelig å få materialet inn i rett spor igjen. Tørt restavfall gir det beste sorteringsresultatet og kvaliteten på materialene blir høyere. For eksempel er våt plast og papir som er klistret sammen vanskelig å skille i ESA, og mister muligheten til en nytt liv som sekundære råvarer.

Sammen skal vi få det til!