Gå til hovedinnhold

Styre og representantskap i ØAS

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er eid av Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune og Movar IKS (Moss, Råde, Våler og Vestby)

Styret

Dette er styret i ØAS. Styret velges av representantskapet.
Icon of a person
Johnny Sundby
styreleder
Icon of a person
Merete Ruud Tuskin
nestleder
Icon of a person
Lars Jørgen Thoresen
Icon of a person
Ida Marie Ruud Stemmedalen
Icon of a person
Ragnhild Løchen
Icon of a person
Rolf Ivar Buerengen
Icon of a person
Ann-Kristin Stedjeberg
møtende vara
Icon of a person
Kolbjørn Weme
andre vara

Representantskapet i ØAS

Representantskapet består av representanter fra alle eierne. De respektive kommunestyrene velger sin representant til ØAS´ representantskap.
Bilde av Tom Anders Ludvigsen, leder av representantskapet
Tom Anders Ludvigsen
leder for representantskapet
MOVAR
Bjørn Lande (KrF)
Bjørn Lande (KrF)
nestleder
Sarpsborg kommune
Arne Sekkelsten
Arne Sekkelsten
representantskapsmedlem
Fredrikstad kommune
Hans Herman Utgård (Sp)
Hans Herman Utgård (Sp)
representantskapsmedlem
Hvaler kommune
Dagfinn Søtorp (Sp)
Dagfinn Søtorp (Sp)
representantskapsmedlem
Rakkestad kommune
Icon of a person
Fredrik Holm (H)
representantskapsmedlem
Halden kommune

Selskapsavtalen

ØAS´ formål er nedfelt i Selskapsavtalen. Denne er vedtatt av alle eierne, i deres respektive kommunestyrer. Se selskapsavtalen.