Gå til hovedinnhold

Styre og representantskap i ØAS

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er eid av Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune og Movar IKS (Moss, Råde, Våler og Vestby)

Styret

Dette er styret i ØAS
Icon of a person
Johnny Sundby
styreleder
Icon of a person
Merete Ruud Tuskin
nestleder
Icon of a person
Lars Jørgen Thoresen
Icon of a person
Marianne Holen
Icon of a person
Tore Auensen
Icon of a person
Vibeke Julsrud
Icon of a person
Ann-Kristin Stedjeberg
møtende vara
Icon of a person
Tor Morten Mandt
andre vara
Icon of a person
Kolbjørn Weme
tredje vara

Representantskapet i ØAS

Representantskapet består av representanter fra alle eierne.
Icon of a person
Tom Anders Ludvigsen
leder for representantskapet
(MOVAR)
Icon of a person
Siri Martinsen
nestleder for representantskapet
(Fredrikstad kommune)
Icon of a person
Sindre Martinsen-Evje
representantskapsmedlem
(Sarpsborg kommune)
Icon of a person
Mona Vauger
representantskapsmedlem
(Hvaler kommune)
Icon of a person
Dagfinn Søtorp
representantskapsmedlem
(Rakkestad kommune)
Icon of a person
Ann-Kari Holm
representantskapsmedlem
(Halden kommune)