Gå til hovedinnhold

Bistår med anskaffelse av anlegg

Publisert: 
15.08.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Mepex logo

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) har tegnet avtale med Mepex for bistand til prosjektering og anskaffelse av ettersorteringsanlegget, samt oppfølging i prosjektgjennomføringsfasen.

— Mepex har et sterkt fagmiljø innen avfall og gjenvinning, og lang erfaring med oppdrag både for offentlig virksomhet og privat næringsliv. De har vært involvert i prosjektering og oppstart av flere liknende anlegg tidligere så det er en stor trygghet for oss å ha dem med på laget, sier daglig leder i ØAS, Roy Ulvang.

 

Konsulentselskapet skal gjennomføre anskaffelse med detaljprosjektering, kontrahering og oppfølging av leveranse av prosessanlegget. I henhold til planen skal anlegget igangkjøres i 2025.

 

— ØAS ble etablert for at eierkommunene skal kunne nå kravene til utsortering og materialgjenvinning som EU setter, og som nå også kommer gjennom norsk lov. Det skal vi gjøre ved å ettersortere avfallet fra husholdningene. Det er her anlegget, som Mepex skal bistå oss med å anskaffe, kommer inn, forklarer Ulvang.

 

Skal sortere for Østfold

 

— Innbyggeren i Østfold har gjort en bra jobb med å sortere avfallet sitt hjemme i mange år. Kildesorteringen i hjemmet vil fortsatt være grunnsteinen i arbeidet for å oppnå målene. Men vi trenger også moderne teknologi for å ta oss ett skritt videre hvis vi skal nå de kravene kommunene har på seg, forklarer Ulvang.

 

Han sier at anlegget skal ta imot avfallet kommunene henter hos sine innbyggere. Maskinene skal så sortere plast og magnetisk- og ikke-magnetisk metall fra restavfall. Det vurderes i tillegg om anlegget skal inkludere utsortering av papir som er igjen i restavfallet etter kildesortering. ØAS undersøker også om teknologien og markedet er modent for sortering og materialgjenvinning av organisk finstoff fra restavfallet. Dette er foreløpig med som opsjoner i planleggingen.

 

De utsorterte fraksjonen går videre til anlegg for gjenvinning. Restmaterialene som ikke kan brukes til gjenvinning går til energigjenvinningsanlegg. Siden ØAS skal fjerne 90 prosent av de fossile avfallet i sorteringen, blir det en betydelig miljøgevinst i forhold utslipp ved forbrenning.

 

Anbud for hele verden

 

Når Mepex, i samarbeid med ØAS, har utarbeidet en kravspesifikasjon på hva anlegget må inneholde, skal anskaffelsen legges ut på anbud og leverandører fra hele verden har mulighet til å melde seg på til å levere en løsning.

 

— Dette er et spennende og viktig oppdrag, som vi er veldig glade for å være en del av. ØAS har ambisiøse planer for ettersorteringsanlegget, og dette vil bli et bygg til stor inspirasjon for andre. Anlegget vil bli et viktig ledd i avfallshåndteringen til kommunene når de skal jobbe for å gjenvinne mer, slik EU og Norge krever framover, sier Petter Thorbeck hos Mepex.

 

ØAS har også tegnet avtale med Multiconsult, som har fått oppdraget med å prosjektere bygget der anlegget skal inn. De to selskapene skal jobbe tett de neste månedene.

 

Mepex logo