Gå til hovedinnhold

Dette er Østfold Avfallssortering

Publisert: 
13.10.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen

Kommunene i Østfold er, som alle andre norske kommuner, pålagt å sortere avfallet fra husholdninger i større grad enn det de gjør i dag. Det skal Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) bidra til. 

ØAS ble stiftet 14. November 2019 av kommunene i Østfold. Intensjonen med selskapet er å: 

«Tilrettelegge for at innbyggerne forbedrer miljøprestasjonen i sin avfallshåndtering, og slik at kommunene minst når EUs krav til materialgjenvinning. På den måten blir selskapet et viktig bidrag i den sirkulære økonomien.” 

I selskapsavtalen heter det videre at ØAS skal: 

“Anlegge, eie og drive anlegg for sortering av husholdningsavfall fra deltagerne.” 

Dette er anlegget

Sorteringsanlegget vi skal bygge skal ta imot restavfall fra ca. 267.000 innbyggere i Østfold. Vi anslår at det betyr omlag 50 000 tonn avfall per år. 

Anlegget skal bygges på Viken Park i Fredrikstad.  

Ettersorteringsanlegget er et nytt ledd i avfallshåndteringen i Østfold. Det vil fortsatt være kommunene som har ansvar for å hente avfall hos innbyggerne. Restavfallet vil så komme til ØAS´ anlegg for ettersortering. Hos oss vil vi ved hjelp av ny teknologi sortere ut plast og magnetisk- og ikke-magnetisk metall. Anlegget skal klare å sortere ut mer enn 85 prosent av all plast fra restavfallet. 

De utsorterte fraksjonen går videre til anlegg for materialgjenvinning. Restmaterialene som ikke kan brukes til materialgjenvinning går til energigjenvinningsanlegg. Siden ØAS skal fjerne 85 prosent av det fossile avfallet i sorteringen, blir det en betydelig miljøgevinst i reduserte klimautslipp fra forbrenning av restmaterialene.  

Med nåværende plan vil anlegget skal stå ferdig ved utgangen av 2026. 

Ler mer om teknologien og systemet som er tenkt brukt hos ØAS.

 

Hvorfor trenger vi dette?

EU strammer inn på sitt regelverk for avfallshåndtering. Dette følger Norge opp med endringer i norsk regelverk.

Første januar 2023 trer en ny endring i kraft. Den nye forskriften krever at norske kommuner sørger for kildesortering av matavfall fra husholdninger, kildesortering av park- og hageavfall fra husholdninger og kildesortering av plastavfall fra husholdninger som kan materialgjenvinnes.

Forskriften krever at i 2028 skal minst 50 prosent av plastavfall som kan materialgjenvinnes og er samlet inn fra husholdninger, utsorteres. Kravene øker raskt, og i 2035 skal hele 70 prosent av plastavfallet være utsortert. 

Bakgrunnen for innstrammingene i EU og Norge er at vi ikke har nok ressurser i verden til å bruke uten å gjenbruke. Det meste av tingene vi kjøper er satt sammen av ulike materialer og stoffer som har sitt opphav fra jorda vår. Det er veldig lite av dette vi har ubegrenset tilgang til. Det vil ta slutt hvis vi ikke bremser. Det kan vi blant annet gjøre ved å materialgjenvinne i større grad enn vi gjør i dag. Det nye regelverket skal tvinge fram mer gjenbruk.
 

Kan vi ikke bare kildesortere?

Vi skal fortsatt kildesortere. Kildesortering er i dag en viktig del av avfallshåndteringen. Den nye avfallsforskriften sier til og med at vi kildesortere en del ting.  

Så er det noen ting vi ikke lenger skal kildesortere fordi teknologien nå har blitt så god på å sortere ut akkurat dette. Vi sorterer i dag ca. 25 prosent av plasten ved kildesortering. Om tolv år må kommunene utsortere 70 prosent av plastavfallet som kan materialgjenvinnes fra husholdninger. Det er derfor tydelig at vi ikke vil klare å nå kravene til utsortering av plast med kildesortering alene. Når ØAS åpner skal vi derfor la maskinene ta jobben med å sortere ut plasten fra restavfallet.   

Kildesortering av de andre fraksjoner vil fortsatt være avgjørende for å for å bevare kvaliteten på plasten. Vi er avhengig av god kvalitet hvis vi skal kunne materialgjenvinne plasten. Matavfallet er en versting på å kline til de andre fraksjonene og må derfor sorteres for seg selv. Glass må for eksempel også sorteres for seg selv fordi det ofte knuser i mindre biter og blir vanskelig å skille fra det andre.

Les mer i spørsmål og svar
 

Hva betyr anlegget for meg som innbygger?

Anlegget til ØAS er ikke åpent for at innbyggere eller private kan levere avfall, slik en for eksempel gjør på en del miljøstasjoner. Alt avfall ØAS skal ta imot, vil vi få gjennom renovasjonstjenestene til kommunene.  

Som innbygger vil du merke at det nye anlegget er på plass ved at det blir en endring i hvordan du skal sortere avfallet ditt hjemme. Som nevnt over er den nye kildesorteringen også et nytt krav i det norske regelverket.  

Du bør også være forberedt på endringer i kildesorteringen på sikt. Det vil komme nye krav og teknologien utvikler seg hele tiden. Målet er hele tiden å materialgjenvinne så mye av avfallet som mulig.  

 

Eiere

Fredrikstad kommune 
Sarpsborg kommune 
Halden kommune   
Rakkestad kommune   
Hvaler kommune   
MOVAR IKS 

 

Styret og representantskap

Se hvem som sitter i styret og representantskapet

 

Ansatte

ØAS har i dag tre ansatte 

Daglig leder, Roy Ulvang 

Driftssjef, Asbjørn Solberg-Eriksen 

Kommunikasjonsansvarlig, Tine Solberg Johansen