Gå til hovedinnhold

Indre Østfold Renovasjon fratrer ØAS-samarbeid

Publisert: 
19.04.23
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Mennesker i verneutstyr som ser på et sorteringsbånd

Representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) og kommunene i Indre-Østfold er enige om at Indre Østfold Renovasjon (IØR) skal trekke seg fra det interkommunale selskapet. Leder for representantskapet Tom Anders Ludvigsen sier det er trist, men nødvendig for å få det planlagte ettersorteringsanlegget på beina.

 

— Vi har hele tiden hatt et stort ønske om å ha med IØR i dette samarbeidet. Det viser også tålmodigheten vi har vist dem. Men nå er det kritisk for oss å komme videre med bygging av ettersorteringsanlegget hvis vi skal nå kravene vi, som kommuner, har på oss. Representantskapet har derfor blitt enige om at IØR skal få tre ut av ØAS til tross for samarbeidsavtalen vi har på 20 år, sier Ludvigsen. 

— Vår innstilling har hele tiden vært at de nye utsorteringskravene møter vi best i fellesskap, med IØR på laget. Nå puster utsorteringkravene oss i nakken og vi er nødt til å komme videre, fortsetter han. 

Stramme tidsfrister 

ØAS søkte før sommeren 2022 sine eiere om å utvide lånerammen til å bygge ettersorteringsanlegg, da blant annet prisen på materialer hadde økt vesentlig. Alle eierne bortsett fra IØR vedtok ny låneramme for selskapet. Kommunene Marker, Skiptvet og Indre Østfold, som eier IØR, ba om oppdatert investeringskalkyle før de kunne vurdere å øke lånerammen. ØAS var tydelige på at dette ville bli tidskrevende arbeid og kreve full tilbudsrunde fra leverandører. Selskapet er avhengig av en investeringsbeslutning i august for å nå sine frister, og komme inn i den lange produksjonskøen hos leverandørene av anlegg.  

— Tidslinjene ville dessverre ikke gått opp, og anlegget ville blitt forsinket, hvis vi skulle åpnet for en ny runde med dokumentasjon nå, sier Ludvigsen.  

 — Administrasjonen i ØAS har trygget oss på at hvis alle kommunestyrene nå behandler ny selskapsavtale raskt, etter IØRs uttreden, vil vi allikevel kunne få en investeringsbeslutning på bordet i august, fortsetter han.  

Representantskapet i ØAS vedtok fredag 14. april å la IØR få tre ut av samarbeidet. IØRs representantskap behandlet saken mandag 17. april og besluttet å trekke seg fra ØAS.  

Må sortere mer 

ØAS ble etablert fordi kommunene får tøffere krav på seg framover til å sortere avfallet fra husholdninger i ulike typer materialer. Det må gjøres slik at så mye som mulig kan materialgjenvinnes, og behovet for å ta ut nye råvarer fra naturen kan reduseres. På det nye ØAS-anlegget skal moderne teknologi sortere ut blant annet plast og metall fra restavfallet.   

Når IØR trer ut av ØAS-samarbeidet står følgende igjen på eiersiden: Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune, Hvaler kommune og MOVAR (Moss, Råde, Våler og Vestby). 

Vår innstilling har hele tiden vært at de nye utsorteringskravene møter vi best i fellesskap, med IØR på laget. Nå puster utsorteringkravene oss i nakken og vi er nødt til å komme videre.
Tom Anders Ludvigsen