Vi kan ikke sløse bort ressursene

Publisert: 
12.10.21
Skrevet av: 
Asbjørn Solberg-Eriksen

https://www.f-b.no/vi-kan-ikke-slose-bort-ressurser/o/5-59-2382090

Aktuelle saker

22.04.22

ØAS skal bygge på Viken Park

18.10.21

SAMMEN så når vi gjenvinningsmålene!

Flagg
12.10.21

65% materialgjenvinning innen 2035