Gå til hovedinnhold

Skal prosjektere bygg

Publisert: 
16.08.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Logo for Multiconsult

Muliticonsult har vunnet Østfold Avfallssortering IKS´ (ØAS) oppdrag med å prosjektere bygget som skal ta imot og ettersortere restavfall fra alle husholdninger i Østfold. Sarpingen Lars Jørgen Berg skal lede arbeidet og har fått med seg et lag av andre østfoldinger.  
 

— Vi er veldig glade for å ha fått på plass en avtale slik at vi kan komme i gang med prosjekteringen. EU setter høye krav til kommunene på hvor mye de må utsortere, og EU har også satt mål på hvor mye som skal materialgjenvinnes. Ved nyttår endres også den norske avfallsforskriften og kommunene blir forpliktet til å sortere avfallet i langs større grad enn det vi gjør i dag. Mange er allerede veldig flinke til å sortere hjemme, men tallene viser at vi dessverre ligger langt bak dit vi må. Vi må fortsette å sortere hjemme, men vi trenger også hjelp av teknologien for å komme et steg videre. Det er derfor viktig å få på plass dette anlegget raskt. Multiconsult blir viktig for få til dette, sier daglig leder i ØAS Roy Ulvang.

— Det er selvfølgelig en stor bonus for oss at Multiconsult har kompetente ansatte fra Østfold som kjenner samfunnet og omgivelsene her, og at disse skal jobbe med prosjektet, fortsetter han.

ØAS eies av kommunene i Østfold, samt Vestby, og skal bygges på industriområdet Viken Park. Selskapet ble etablert for at eierkommunene skal kunne nå sine krav til materialgjenvinning. Ved hjelp av moderne teknologi har anlegget potensialet til å sortere utover 90 prosent av all plast og metall i restavfallet.

Konkurransen om å prosjektere det nye anlegget var et EU-anbud og ble annonsert på TED.

— Vi syntes at det er veldig hyggelig å få signert kontrakt med ØAS. Vi vet at ressursene på jorda er begrenset og at det er viktig å bruke med omhu, og gjenbruke det vi kan. Vi er derfor veldig stolte over å kunne bidra inn i et prosjekt som tar dette på alvor. Vi har mange dyktige medarbeidere fra Østfold og har satt flere av dem til å jobbe med dette, sier Katrine Reiersen, leder for marked og salg ved Multiconsult Østfold.

Reiersen forteller at prosjektleder er Lars Jørgen Berg, som sittet på Multiconsults kontoret i Sarpsborg.

Prosjekteringslederen er Stian Skavern, som er fra Halden og jobber ved kontoret i Fredrikstad. Fagansvarlig bygg- og anleggsteknikk er Bernt Bakken som bor og jobber ved kontoret i Moss. I tillegg er det hovedsakelig ressurser fra enheten til Multiconsult i Østfold som skal være rådgivere for de resterende fagene.

Multiconsult skal jobbe tett med både ØAS og Mepex, som har spisskompetanse på avfall og gjenvininng, og har fått oppdraget med å anskaffe prosessanlegget for ettersorteringen. ØAS håper det endelige ettersorteringsanlegget vil stå klart i 2025.

 

Nøkkeltall og bakgrunn

  • ØAS IKS – interkommunalt selskap stiftet i 2019 av fem kommuner og to IKS i Østfold.
  • ØAS skal sortere restavfallet fra eierkommunenes 320.000 innbyggere.
  • Estimert restavfallsmengde 57.000  tonn per år. Ved økt driftstid kan tonnasjen økes vesentlig.
  • Skal levere transport- og sorteringstjenesten til selvkost og solidarisk gate-fee.
  • Anslått investering er inntil 630 millioner i 2021 kroner, og være i operasjon fra 2025.
— Vi syntes at det er veldig hyggelig å få signert kontrakt med ØAS. Vi vet at ressursene på jorda er begrenset og at det er viktig å bruke med omhu, og gjenbruke det vi kan.
Katrine Reiersen, leder for marked og salg ved Multiconsult Østfold