Gå til hovedinnhold

Støtter Plastmilliarden

Publisert: 
08.09.23
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Roy Ulvang

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) stiller seg bak Samfunnsbedriftenes kampanje for å flytte regningen for innsamling og gjenvinning av plast til produsentene.  

Samfunnsbedriftene lanserte i sommer sin kampanje Plastmilliarden. Hvert år bruker kommunene, og med det innbyggerne gjennom renovasjonsgebyret, en milliard kroner på å samle inn og gjenvinne plast. Samfunnsbedriftene mener at denne kostnaden må dekkes av produsentene av plastemballasje, og at det er i tråd med forurenser-betaler-prinsippet. Dette kravet støtter ØAS.  

— Regningen for å samle inn og gjenvinne plast må flyttes fra renovasjonsgebyret til produktet. Det er først da forbrukeren har et reelt miljøriktig valg. Vi mener dessuten at plast som settes på markedet av produsentene må kunne materialgjenvinnes, men når innbyggerne tar regningen for den plasten som ikke kan materialgjenvinnes mangler produsentene insentiv for å sørge for det, sier daglig leder i ØAS, Roy Ulvang. 

 

Kampanjens krav

 

Dette er kravene i kampanjen: 

  • Miljødirektoratet må opprette et register over alle som selger disse produktene, som må følges opp med tilsyn og kontroll. 
  • En uavhengig part må beregne kostnadene av håndteringen. 
  • Når kommunene ber om det, må produsentene hente det som er utsortert. 

 

 Les mer på Plastmilliarden.no