Gå til hovedinnhold

Renovatører ga innspill

Publisert: 
10.11.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Sjåfører som til daglig kjører Fredrikstad kommunes renovasjonsbiler ga ØAS´ innspill på skissene til nytt anlegg.  

Sjåfører som til daglig kjører Fredrikstad kommunes renovasjonsbiler ga ØAS´ innspill på skissene til nytt anlegg.  

Vi anslår at det vil komme 60 store kjøretøy med avfall inn til anlegget hver dag, og kjøremønster og logistikk er viktig å planlegge godt i den fasen prosjektet er i nå Det er renovatørene og sjåførene som vet best hvilke fallgruver vi må unngå. Deres innspill har derfor stor verdi for oss, forteller Roy Ulvang, daglig leder i ØAS. 

Han møtte renovatørene fra Fredrikstad kommune i begynnelsen av november og presenterte skissene for det nye ettersorteringsanlegget som skal bygges på Viken Park. Det er Multiconsult som har utarbeidet tegningene.  

Når anlegget åpner, skal renovasjonsbiler fra Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad og sannsynligvis Hvaler komme direkte med restavfall de har hentet hjemme hos folk. Avfall fra de andre kommunene skal lastes om før det fraktes i større containere til ØAS.  

Trenger plass

Virksomhetsleder for renovasjon i Fredrikstad kommune, André Svendsen, sier skissene er et godt utgangspunkt, og mener det er en fordel at sjåførene involveres tidlig.  

Vi har erfarne sjåfører som kan dette med logistikk og sikkerhet rundt transport. Det er lurt for alle parter at de rådføres her, sier han.  

Vi var generelt imponert over det vi så. Det eneste sjåførene påpekte var viktigheten av romslig med plass i portene der vi skal tømme. Det er noen steder det er så trangt at de må dra inn speilene for å komme inn. Det bør vi unngå, fortsetter Svendsen.  

Utvikler skissene

ØAS har også vist skissene til driftspersonell i Sarpsborg kommune, som understreket viktigheten av å ha nok kapasitet og plass til biler som skal tømme, så en unngår kø og unødig venting.  

Vi fikk også innspill om å ha fokus på brannsikkerhet rundt parkerte renovasjonsbiler, forteller Ulvang.  

Han sier ØAS vil ta med seg innspillene tilbake til Multiconsult og sikre at behovene er ivaretatt.  

Nå skal vi jobbe videre med dette slik at ettersorteringsanlegget blir bra både for de som skal innom og levere avfall, hente utsorterte fraksjoner, oss som jobber der, og folk som jobber eller bor i nærheten, forteller han.  

Etter nåværende plan skal anlegget begynne å ta imot avfall ved utgangen av 2025.
 

Les om hva ØAS er og hvordan anlegget skal fungere