Gå til hovedinnhold

Skisser for ØAS-bygg er klare

Publisert: 
22.12.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Skissetegning av nytt ettersoteringsnalegg med administrasjonsbygg, pipe og trær rundt

 

ØAS signerte i april 2022 avtale om tomtekjøp med Viken Park. Det har siden da vært dialog om hvor på området det er mest optimalt for ØAS å bygge. Noen av faktorene som har vært vurdert er grunnforhold, hensyn til kulturminner og hvor raskt det vil være mulig å komme i gang med byggingen.  

— Nå har vi bestemt hvor vi skal bygge. Dette området har en naturlig helning, som vi vil utnytte som fall mellom to prosesser i anlegget. Arkitektene har tilpasset bygget til tomten og våre behov. Det har gitt oss en skisse vi er veldig fornøyde med, sier daglig leder Roy Ulvang.  

Bygget består av sorteringsanlegg og en administrasjonsfløy. Hver dag skal om lag 60 store kjøretøy fra kommunene i Østfold komme til anlegget med restavfall. Dette skal sorteres før det går videre til gjenvinning.  

ØAS har involvert renovatører fra kommunene i skisseprosessen for å gi innspill på kjøremønster. 

Det er Multiconsult som har bistått ØAS med skissene. Konsulenter derfra skal også jobbe med prosjektering av bygget. ØAS vil benytte seg av delte entrepriser (byggherrestyrt entreprise) for selve byggingen.  

 

Ettersoteringsanlegg sett fra langsiden med trær på tre kanter Skisse av ettersoteringsanlegg sett fra siden med trær i fremgrunnen