Gå til hovedinnhold

Anbudskonkurranse er publisert

Publisert: 
17.10.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Roy Ulvang

Konkurransen om å levere det nye ettersorteringsanlegget er nå publisert til leverandører i hele Europa. 

— Dette er en viktig milepæl for oss. Konkurransen vi nå har ute er på selve det elektromekaniske anlegget. Det er denne teknologien og disse maskinene som skal sortere husholdningsavfallet vi får inn, sier daglig leder i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) Roy Ulvang.  

Anbudet er publisert på Doffin og EUs anbudsdatabase TED og leverandører kan melde sin interesse fram til 14. november. Det er konsulentbyrået Mepex som koordinerer konkurransen for ØAS.  

Se anbudet

— Det er en rivende utvikling på ettersorteringsfeltet så det blir spennende å se hva vi får av tilbud. Innsikt vi har tilsier at teknologien skal klare å sortere ut 85 prosent av all plasten fra restavfallet og 95 prosent av alt metallet. Til sammenlikning blir bare 28 prosent av plasten sortert ut når dette gjøres i hjemmet, forteller Ulvang.  

— Å få dette anlegget på plass blir en viktig brikke for at kommunene skal nå kravene de får på seg når den norske avfallsforskriften endres. Da må kommunene blant annet sortere ut 70 prosent av plasten innen 2035, sier han.  

ØAS anslår at de vil tegne kontrakt med leverandør for ettersorteringsanlegget i løpet av våren 2023, etter gjennomgang av løsningsforslag og forhandlinger.  

—  Det er for tiden lang leveringstid og derfor viktig å komme inn i køen, forklarer Ulvang.  

ØAS jobber samtidig med en kontrakt på selve bygget. Dette vil bli lagt ut på anbud når en får en leverandør på anlegget og ser dimensjonene bygget skal huse.  

Bygg og anlegg skal være klart for drift innen utgangen av 2025.