Gå til hovedinnhold

Vil utnytte kapasiteten

Publisert: 
11.09.23
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Plast på sorteringsbånd i et ettersorteringsanlegg

Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) har fått grønt lys fra sine eiere til å tilby ettersortering til andre kommuner.  

Eierkommunene vil selv levere om lag 50 000 tonn restavfall til ØAS per år. Dette vil anlegget kunne sortere på ett skift per dag. Beregninger viser at driftskostnadene kan reduseres betraktelig med dobbelt så mye avfall inn, og to skift. 

— Ved å utnytte kapasiteten til anlegget vil vi også kunne redusere kostnaden for våre eiere, det vil kaller gatefee. Siden avfallshåndtering er et selvkostområde, og innbyggeren betaler det tjenesten koster, betyr det i praksis at vi kan bidra til å redusere renovasjonsgebyret, sier daglig leder ved ØAS, Roy Ulvang. 

Ny selskapsavtale

ØAS er eid av kommunene Halden, Hvaler, Rakkestad, Sarpsborg og Fredrikstad, samt MOVAR IKS. Eierne har nylig vedtatt en ny selskapsavtale som åpner for at ØAS kan hente inn avfall fra andre kommuner, som ikke er på eiersiden.  

— Både styret og eierne er støttende til at vi tilbyr våre tjenester til flere kommuner. Vi vet at alle kommunene i Norge har de samme utsorteringskravene, men det er langt fra alle som har en plan for hvordan de skal nå det ennå, sier Ulvang. 

ØAS vil åpne sitt ettersorteringsanlegg i løpet av 2026. Anlegget vil blant annet kunne sortere ut mer enn 85 prosent av plasten og 95 prosent av metallene som kommer inn.  

Driftssjef