Gå til hovedinnhold

Kildesorterer for miljøet

Publisert: 
19.12.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Blomster i brukte hermetikkbokser som henger på en vegg

Mer enn halvparten av dem som sorterer avfallet sitt hjemme, gjør det for miljøet, viser en spørreundersøkelse vi nylig har fått utført. Det er også mange som gjør det fordi de mener gjenvinning er viktig. 
 

Norfakta spurte i desember innbyggere i eierkommunene til Østfold Avfallssortering (ØAS) om deres holdning til kildesortering. ØAS har bestilt spørreundersøkelsen fordi det er viktig for oss å forstå folks motivasjon og motforestillinger når vi skal samarbeide med kommunene om å få enda flere til å sortere avfallet sitt riktig. Norfakta gjennomførte 2302 intervjuer over telefon. 

Samsvarer med formål

Hele 58 prosent av de spurte fortalte i undersøkelsen at den viktigste årsaken til at de kildesorterer er “miljøet”. Mens 15 prosent oppga at deres viktigste grunn til å sortere avfallet sitt er at “gjenvinning er viktig”.  

— Dette synes vi er veldig bra. Jeg tenker disse tallene viser at et flertall av folket i Østfold og Vestby, som er våre eiere, har forstått den større sammenhengen for hvorfor vi må skylle yoghurtbegeret og ofre verdifull plass i kjøkkenskapet til flere avfallsbeholdere, sier daglig leder i Østfold Avfallssortering, Roy Ulvang. 

— Det er jo nettopp fordi vi har begrensede ressurser i verden at vi må bli flinkere til å bruke ting om igjen. Det får vi til på en bedre måte hvis vi sorterer emballasjen vi tar inn i hjemmene våre i ulike materialtyper, fortsetter han. 

Lytter til familie og venner

Ulvang forteller at 15 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de kildesorterer fordi de må og fem prosent for å få mindre avfall i restavfallsdunken. Det er også enkeltrespondenter som oppgir at de kildesorterer fordi “kona sier det”, “får kjeft av familie” hvis de ikke gjør det og “barna sier det”. 

— Jeg har full forståelse for at ikke alle motiveres direkte i hverdagen av de store samfunnskonsekvensene ved avfallshåndteringen. Men det som er så bra er at veldig mange av allikevel lytter til venner og kjente. De sorterer avfallet sitt hjemme fordi noen som står dem nær sier at de bør gjøre det. Det gir oss håp om at vi framover kan klare å ta vare på enda mer av ressursene i avfallet og gjenvinne det til nye ting, sier Ulvang.  

Han forteller at den norske avfallsforskriften endres 1. januar 2023 og kommunene får krav på seg til å kildesortere mer. I 2025 må 55 prosent av matavfallet kildesorteres og samles inn fra hus og hytter, og i 2035 skal hele 70 prosent være kildesortert. I 2028 skal 50 prosent av plastavfallet fra husholdninger være kildesortert.  

Les mer om den nye forskriften