Artikkel om Østfold Avfallssortering

Publisert: 
11.10.21
Skrevet av: 
Asbjørn Solberg-Eriksen

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har lagt ut en artikkel om Østfold Avfallssortering:

https://ncce.no/skal-bygge-ettersorteringsanlegg-for-a-sikre-hoy-grad-av-materialgjenvinning/

Aktuelle saker

Studenter fra Høgskolen i Østfold som jobber med bleieprosjekt
26.09.22

Utforsker verdien i brukte bleier

Illustrasjon av bygg
29.08.22

Tar høyde for brann

Logo for Multiconsult
16.08.22

Skal prosjektere bygg