Artikkel om Østfold Avfallssortering

Publisert: 
11.10.21
Skrevet av: 
Asbjørn Solberg-Eriksen

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi har lagt ut en artikkel om Østfold Avfallssortering:

https://ncce.no/skal-bygge-ettersorteringsanlegg-for-a-sikre-hoy-grad-av-materialgjenvinning/

Aktuelle saker

22.04.22

ØAS skal bygge på Viken Park

18.10.21

SAMMEN så når vi gjenvinningsmålene!

Flagg
12.10.21

65% materialgjenvinning innen 2035