ØAS skal bygge på Viken Park

Publisert: 
22.04.22
Skrevet av: 
Asbjørn Solberg-Eriksen

ØAS signerte i dag avtale om tomtekjøp hos Viken Park

https://www.f-b.no/velger-viken-park-i-stedet-for-ora-nytt-anlegg-skal-sortere-avfall-fra-320-000-innbyggere/s/5-59-2573784

Aktuelle saker

18.10.21

SAMMEN så når vi gjenvinningsmålene!

Flagg
12.10.21

65% materialgjenvinning innen 2035

12.10.21

Batterier skal ikke i restavfallet