Tar høyde for brann

Publisert: 
29.08.22
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Illustrasjon av bygg

Sommeren 2022 brøt det ut storbrann på IVAR IKS sitt ettersorteringsanlegg i Stavanger. ØAS er høyst bevisste på denne risikoen og tar det på største alvor i planleggings- og prosjekteringsfasen av anlegget som skal bygges på Viken Park.

— Vi må regne med branntilløp. Vi har vært bevisste på dette hele tiden, men nå tar vi også en ekstra runde og ser om det er ting vi kan gjøre med bygget for å forhindre brann. En av tingene vi vurderer er om det er hensiktsmessig å ha større avstand mellom enhetene, sier daglig leder i ØAS, Roy Ulvang.

Les mer om dette i Avfallsbransjen (lenke under).

https://avfallsbransjen.no/2022/08/17/gjennomgar-planene-pa-nytt-etter-ivar-brannen/

Aktuelle saker

Studenter fra Høgskolen i Østfold som jobber med bleieprosjekt
26.09.22

Utforsker verdien i brukte bleier

Logo for Multiconsult
16.08.22

Skal prosjektere bygg

Mepex logo
15.08.22

Bistår med anskaffelse av anlegg