Gå til hovedinnhold

Vil gjenvinne “finstoff”

Publisert: 
22.02.23
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Et stort ark med notater og gule lapper fra søknadsprosessen. En båt med en person som peker retning er avbildet.
Ved å materialgjenvinne mer, vil kommunene kunne spare CO2-gebyr de må betale når avfall går til forbrenning. Samtidig tar vi vare på en større del av jordas ressurser ved å bruke det på nytt
Roy Ulvang, daglig leder i ØAS

Østfold Avfallssortering (ØAS) har, sammen med fire andre renovasjonsselskaper, fått støtte fra Forskningsrådet til å utvikle løsninger som kan sortere ut og materialgjenvinne enda mer fra restavfallet.  

— Sammen med ROAF, IVAR, Sesam og Oslo REG ønsker vi å utfordre markedet til å finne en løsning som kan sortere og materialgjenvinne det vi kaller finstoffet. Dette er avfallet som er ca. 0-60 mm i størrelse.  I dag sorteres avfall som er større enn dette, og disse utsorterte fraksjonen går videre til anlegg for gjenvinning. Finstoffet blir igjen som en blanding av ulike materialer og går til forbrenning. Vi har tro på at vi kunne reddet flere av disse ressursene, sier daglig leder i ØAS, Roy Ulvang.  

ØAS har sammen med de andre renovasjonsselskapene som har, eller jobber med å etablere, ettersorteringsanlegg, fått ti millioner fra Forskningsrådet til en førkommersiell anskaffelse. Dette er en ordning som gir søker midler til å jobbe med aktører i markedet og sammen finne løsninger på en utfordring.  

Stort potensiale

Ulvang mener det kan være mye å vinne på å sortere finstoffet. 

— Beregninger vi har gjort viser at dette er en stor del av avfallet, så mye som 30 til 40 prosent, er såkalt finstoff. Av dette er ca. syv prosent plast. Når vi vet at kommunene må sortere ut 70 prosent av plasten fra husholdninger innen 2035, og at EU krever at staten Norge materialgjenvinner 65 prosent innen samme år, da må vi ta med oss alt vi kan, sier han. 

— Ved å materialgjenvinne mer, vil kommunene kunne spare CO2-gebyr de må betale når avfall går til forbrenning. Samtidig tar vi vare på en større del av jordas ressurser ved å bruke det på nytt, fortsetter Ulvang.  

Se pressemeldingen om tildelingen på Forskningsrådets nettsider.