Gå til hovedinnhold

Ønsker brukte møbler

Publisert: 
14.06.23
Skrevet av: 
Tine Solberg Johansen
Et svart-hvitt bilde av en eldre stol og andre brukte møbler i bakgrunnen.

 

— Vi ønsker å gi brukte stoler, bord og skap et nytt liv hos oss. I Norge forbruker vi tre ganger så mye ressurser som jorda klarer å produsere hvert år. Skal vi klare å snu dette, må vi bli flinkere til å bruke de tingene som allerede er produsert lengre, sier daglig leder, Roy Ulvang. 
 

 

Lager møbleringsplan

 

Selv om det er tre år til anlegget skal åpne, er ØAS i gang med å tenke innredning av lokalene.  

 

— Vi ser at en god plan og god tid er viktig når en ikke bare skal klikke på kjøp i en katalog, sier Ulvang. 

 

— Vi har derfor engasjert Re:inventar med interiørarkitekt Mia Heiman til å gjennomføre en pre-analyse av møblering for de nye lokalene. Vi håper pre-analysen vil gi oss en oversikt over hva vi har behov for slik at vi etter hvert kan gå ut med anbud på møblering med ombruk. Vi har tro på at vi da skal få et helhetlig og estetisk godt uttrykk, selv om det har vært brukt før, fortsetter han.  

  

Håper på brukt fra eiere

 

Ulvang sier han håper det lar seg gjøre å innrede anlegget med minst ett brukt møblement fra hver av eierne (Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Hvaler kommune, Halden kommune, Rakkestad kommune og MOVAR).  

 

— Når vi ser hva det er behov for, vil vi henvende oss til eierne våre og se om de har overskuddsmateriell de ønsker å bli kvitt. Vi synes det hadde vært veldig stas hvis alle eierne kunne vært representert i form av brukte stoler og bord, sier Ulvang.  

 

 

ØAS har også en ambisjon om stor grad av ombruksmaterialer i byggingen av anlegget og har fått støtte fra ENOVA til dette.

 

Ettersorteringsanlegget til ØAS skal etter planen åpne i 2026 på Viken Park. På anlegget skal restavfall fra husholdninger sorteres til ulike materialtyper og gå videre til materialgjenvinning.